За всякакъв вид рекламация – желание за връщане или замяна на продукт, Ви молим да попълните и да ни изпратите формуляра за рекламации. Начина на връщане и замяна на стоки е подробно описан в чл. 14 и чл. 15 от Общите условия, които можете да намерите тук.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, безсрочно.

III. Срокът за отказ е безсрочен, считано от датата на приемане на стоките от “Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача, или:
а) когато „Клиентът” е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която „Клиентът” или трето лице посочено от него, различно от превозвача, приеме последната стока;
б) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентът или трето лице посочено от него, различно от превозвача, приеме първата стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (като посочите Вашето име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), номер на поръчка, дата на поръчка, име и код на продукта и количество) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). След получаването на съобщението „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на „Клиента” на траен носител (електронен адрес) потвърждение за получаване на отказа.

Можете да използвате настоящият формуляр за отказ, но това не е задължително. Ако попълните и подадете по електронен път настоящият формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.shaveclub.bg), ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. С приемането на Общите условия на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изрично сте се съгласили, че във всички случаи възстановяването на суми става по банков път на посочена от Вас банкова сметка. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД може да задържи плащането на сумите, докато не получи стоките. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Трябва да изпрати стоките обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД на адрес гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135 или на друг адрес, ако бъде посочен такъв.
Когато упражните правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без да дължите каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.
Могат да бъдат върнати стоки САМО с всички приложени към тях документи (напр. касова бележка), ако са в ненарушен търговски вид, т.е не са ползвани и са в оригиналната си опаковка, което позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната ѝ продажба. Искане за връщане на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено.

    Продуктова Информация & Причина за рекламацията


    Желание за връщане на самобръсначка и/или резервни ножчетаЖелание за замяна на самобръсначка и/или резервни ножчетаДруга причина