За всякакъв вид рекламация – желание за връщане или замяна на продукт, Ви молим да попълните и да ни изпратите формуляра за рекламации. Начина на връщане и замяна на стоки е подробно описан в чл. 14, чл. 15 и чл. 15.1 от Общите условия, които можете да намерите тук.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и правото на отказ по офертата „365 дни”.

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в 14-дневен срок или в срок от 365 дни, за първа поръчка.

III. (1). Срокът за отказ по ЗЗП е 14-дневен срок , считано от датата на приемане на стоките от “Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача, или:
а) когато „Клиентът” е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която „Клиентът” или трето лице посочено от него, различно от превозвача, приеме последната стока;
б) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентът или трето лице посочено от него, различно от превозвача, приеме първата стока.

(2). Правото на отказ за първа поръчка при офертата „365 дни” може да бъде упражнено в срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от датата на приемане на стоките от „Клиента” или от трето лице посочено от него, различно от превозвача, съгласно условията на чл. 15.1 от Общите условия.

(3). За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (като посочите Вашето име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), номер на поръчка, дата на поръчка, име на продукта и количество) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща – [email protected]). След получаването на съобщението „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изпраща незабавно на „Клиента” на траен носител (електронен адрес) потвърждение за получаване на отказа.

Можете да използвате настоящият формуляр за отказ, но това не е задължително. Ако попълните и подадете по електронен път настоящият формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашата електронна поща ([email protected]), ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
(1). Ако се откажете от настоящия договор по смисъла на ЗПП, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ще получим стоките.

(2). Ако се откажете от настоящия договор и искате да ползвате офертата за първа поръчка „365 дни”, ние ще Ви възстановим сумите получени от Вас съгласно член 15.1 от Общите условия, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме били уведомени за решението да се откаже от договора по офертата или в случай на закупени дръжки Kai 4 или Kai 5, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която „ШЕЙВ КЛУБ” ООД е получило стоката.

(3). С приемането на Общите условия на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД изрично сте се съгласили, че във всички случаи възстановяването на суми става по банков път на посочена от Вас банкова сметка. „ШЕЙВ КЛУБ” ООД може да задържи плащането на сумите, докато не получи стоките. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

(4). Трябва да изпрати стоките обратно на „ШЕЙВ КЛУБ” ООД на адрес гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Южен, ул. Димитър Талев № 126, ет. 3, ап. 7, телефон 0884127135 или на друг адрес, ако бъде посочен такъв.

(5). Когато упражните правото си на отказ от договора, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без да дължите каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

(6). Могат да бъдат върнати стоки САМО ако са в ненарушен търговски вид, т.е не са ползвани и са в оригиналната си опаковка, което позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната ѝ продажба, с изключение на стоките, които са поръчани по офертата „365 дни”, които могат да бъдат използвани, както и ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена. Искане за връщане на продукт или правото на отказ от договора се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено.

    Продуктова Информация & Причина за рекламацията


    Желание за връщане на самобръсначка и/или резервни ножчетаЖелание за замяна на самобръсначка и/или резервни ножчетаДруга причина